Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim - chụp ảnh, MJU Media có thế mạnh ở các sản phẩm Design và Production. Các sản phẩm chính của mảng dịch vụ này là bao bì sản phẩm, logo, sale kits hay các TVC, Video doanh nghiệp, sản phẩm và các hình ảnh sản phẩm, dịch vụ...