MJU Media

MJU Media

MJU Media

Nghĩ lớn - Làm lớn

[𝐌𝐉𝐔𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] 𝐱 [𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐁𝐞𝐞𝐫] : 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨

[𝐌𝐉𝐔𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] 𝐱 [𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐁𝐞𝐞𝐫] : 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨

#MJUmedia đã có sự kết hợp cùng chuỗi nhà hàng VitaminBeer sản xuất một Viral Video lấy ý tưởng từ...

[𝐉𝐀𝐌𝐉𝐀] 𝐱 [𝐌𝐉𝐔𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚] : 𝐒𝐡𝐨𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧

[𝐉𝐀𝐌𝐉𝐀] 𝐱 [𝐌𝐉𝐔𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚] : 𝐒𝐡𝐨𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧

Vừa qua #MJUmedia đã được #JAMJA lựa chọn trở thành đối tác hợp tác trong dự án chụp hình quảng bá...

MJU MEDIA THỰC THI CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG CHO HỌC VIỆN LIVESTREAM NEXT ON

MJU MEDIA THỰC THI CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG CHO HỌC VIỆN LIVESTREAM NEXT ON

Mju Media cảm thấy vô cùng hân hạnh khi được đồng hành cùng các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn nhỏ...

[𝐌𝐉𝐔𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] 𝐱 [𝐕𝐮𝐚𝐧𝐞𝐦.𝐜𝐨𝐦] : 𝐒𝐡𝐨𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠

[𝐌𝐉𝐔𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] 𝐱 [𝐕𝐮𝐚𝐧𝐞𝐦.𝐜𝐨𝐦] : 𝐒𝐡𝐨𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠

Mju Media hận hạnh được hợp tác với Vua nệm trong dự án Chụp hình lần này

[MJU MEDIA] x [REALTECH] BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG CHO SỰ KIỆN FINTECH TRONG BẤT ĐỘNG SẢN - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

[MJU MEDIA] x [REALTECH] BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG CHO SỰ KIỆN FINTECH TRONG BẤT ĐỘNG SẢN - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

[MJU MEDIA] x [REALTECH] BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG CHO SỰ KIỆN FINTECH TRONG BẤT ĐỘNG SẢN - CƠ HỘI VÀ...