Cùng với các giải pháp hoạt động, MJU Media thiết kế website và các mobile apps cho các doanh nghiệp theo hướng chiến lược đã định sẵn và đồng nhất với bộ nhận diện thương hiệu.